Kompleks sportowy – Obroki Kossutha

Rejon po byłej hali sportowej KWK Kleofas stoi od wielu lat odłogiem. Mieszkańcy tej cześci osiedla z pewnością zasługują na dobre rekreacyjne miejsce sportowe . By zagospodarować ten teren Radni naszej dzielnicy napsali: Interpelację RI-VIII/000635 z dnia 10.06.2019r.w sprawie przejęcia przez miasto Katowice działki nr 3/12 na osiedlu Witosa, oraz wniosek RI-VIII/000820 z dnia 28.06.2019r., […]

Czytaj dalej

15 Posiedzenie

Proponowany porządek 15. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 9 lipca 2019 r. (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu […]

Czytaj dalej