Targi Pracy dla Seniorów

TARGI PRACY DLA SENIORÓW – w ramach realizacji projektu „Katowicki Senior w Mieście na lata 2016 – 2021” – SREBRNA GOSPODARKA Urząd Miasta w Katowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zapraszają Seniorów poszukujących pracy na Targi Pracy. Targi odbędą się w dniu 31.05.2019 r. w godz. od 10:00 do 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy […]

Czytaj dalej

Proponowany porządek 13. posiedzenia – 14 Maja 2019

Proponowany porządek 13. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 14 maja 2019 r. (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu […]

Czytaj dalej