Proponowany porządek 10 posiedzenia

w dn. 5 lutego 2019 r. (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia rezygnacji Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8. Wybór Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 na wniosek Przewodniczącego Zarządu. Informacja Przewodniczącego Rady nt. […]

Czytaj dalej