Proponowany porządek 9 posiedzenia

Serdecznie zapraszamy na 9. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 9 stycznia br. (środa) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 18:00.  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego […]

Czytaj dalej