Proponowany porządek 7. posiedzenia

w dn. 13 listopada 2018 r. (wtorek)Początek posiedzenia: godz. 19:30 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. pozytywnego zaopiniowania wniosku pn. Uzupełnienie Systemu Informacji Osiedlowej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa składanego w ramach naboru wniosków o Inicjatywę Lokalną na rok 2019. […]

Czytaj dalej