Porządek 5. Posiedzenia

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 3/2018 z 3. posiedzenia Rady w dn. 28.08.2018 r. Przyjęcie protokołu nr 4/2018 z 4. posiedzenia Rady w dn. 04.09.2018 r. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy […]

Czytaj dalej

Wyniki głosowania BO

Szanowni mieszkańcy Osiedla Witosa Według oficjalnie podanych wyników  na Osiedlu Witosa zagłosowało 2786 mieszkańców z  12215 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA Frekwencja zatem wyniosła 22,81% ( to 6-ty wynik frekwencyjny w naszych wszystkich dzielnicach) 2 073 punktów otrzymałL8/8/V-Dom Kultury na Witosa. # LOOK! vol. 2 (2019) o wartości 220000 zł 2 027 punktów otrzymał L8/7/V-Miasteczko ruchu drogowego oraz […]

Czytaj dalej