19 Posiedzenie – 10 Grudnia

Komunikaty SESJE
W dniu 10 grudnia br. (wtorek)
w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8, odbędzie się 19 posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa. Rozpoczęcie o godzinie 19:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice ws. wytyczenia nowego przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Obroki.
 9. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 10. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 11. Komunikaty i zaproszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.