18 Posiedzenie

Komunikaty SESJE

w dniu . 5 listopada 2019 r. (wtorek)
Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa zaprasza na posiedzenie
Początek posiedzenia: godz. 19:00

Proponowany porządek 18. posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Wiceprzewodniczącej Rady nt. przebiegu i postulatów zgłoszonych podczas debaty dzielnicowej z udziałem przedstawicieli służb mundurowych w dn. 30 października br.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania wniosku pani B___ W___ przedłożonego Radzie w związku z naborem wniosków o Inicjatywę Lokalną na rok 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania wniosku pani K___ K___ przedłożonego Radzie w związku z naborem wniosków o Inicjatywę Lokalną na rok 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania na wniosek Wydziału Transportu UM Katowice propozycji montażu wzdłuż ul. Obroki progów zwalniających na wysokości przejścia dla pieszych przy posesji nr 90-90abc.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Obroki na wysokości posesji nr 90-90abc.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z apelem o zorganizowanie w interesie Mieszkańców Osiedla Witosa wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawicieli Mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 8 i przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice w rejonie Autostrady A-4 w związku z nasilającymi się niedogodnościami hałasowymi w sąsiedztwie autostrady.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów w rejonie przejazdu rowerowego w ciągu ul. Witosa w sąsiedztwie Ronda Aleksandry Śląskiej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 88/2019 Rady
  Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zorganizowania przez Zarząd Jednostki spotkania Mieszkańców dzielnicy z Radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8.
 16. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 17. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 18. Komunikaty i zaproszenia.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie posiedzenia.