17. posiedzenie – 08.Październik 2019

SESJE

Proponowany porządek 17. posiedzenia
Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa
w dn. 8 października 2019 r. (wtorek)
Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
  pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
  starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zainicjowania przez Radę organizacji
  imprezy pn. Spotkania z Książką w przedszkolach na terenie dzielnicy.
 9. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 10. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 11. Komunikaty i zaproszenia.
 12. .Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.