MOPS – informuje o wolnych miejscach

Komunikaty

informuje o wolnych miejscach w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 74a

Do powyższego Ośrodka mogą być przyjęte osoby z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekkim, gdy jednocześnie występują u nich inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, będące mieszkańcami Katowic.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dziennego, gdzie
osoby mogą przebywać od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.
Podczas pobytu świadczone są następujące rodzaje usług:

 • umożliwienie przygotowywania i spożywania gorącego posiłku,
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • niezbędna opiekę,
 • terapię ruchową,
 • inne formy postępowania, w tym przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy chronionej.

  Szczegółowe informacje można uzyskać
  telefonicznie/osobiście u pracownika socjalnego
  w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 4
  przy ul. Gliwickiej 96

  nr tel.: 32/353-02-75; 32/353-02-78; 32 353-02-97; 789 456 138
  w poniedziałki od godz. 9.30 do 15.00

  (co drugi poniedziałek do godz. 16.30)
  we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00