15 Posiedzenie

SESJE

Proponowany porządek 15. posiedzenia
Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 9 lipca 2019 r. (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
  pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
  starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice w związku z działaniami skutkującymi niszczeniem terenów
  zielonych podczas prowadzenia prac inwestycyjnych na terenie Osiedla
  Witosa.
 9. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
  10.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
  11.Komunikaty i zaproszenia.
  12.Wolne wnioski.
  13.Zamknięcie posiedzenia.