12. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa

Komunikaty SESJE

Serdecznie zapraszamy na 12. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej
nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 2 kwietnia br. (wtorek)
w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia
o godz. 19:00.

Poniżej  przedstawiamy proponowany  posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
  pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
  starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o dobudowanie chodnika wzdłuż odcinka ul. Michejdy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice ze wskazaniem terenów Jednostki Pomocniczej nr 8 regularnie zaśmiecanych z wnioskiem o interwencję służb miejskich w sprawie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przystąpienia do dokonania przez organy Jednostki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Jednostki.
 11. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 12. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 13. Komunikaty i zaproszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.