11. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa

Komunikaty SESJE

Szanowni Mieszkańcy.

Serdecznie zapraszamy na 11. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 5 marca br. (wtorek) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Poniżej proponowany  porzadek  posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
  pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
  starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM
  Katowice z wnioskiem o wymalowanie przejść dla pieszych w ciągu ul.
  Barlickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM
  Katowice z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów
  linii nr 115.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM
  Katowice z wnioskiem o zmianę trasy linii autobusowej nr 900.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o podjęcie działań w celu uchwalenia miejscowego
  planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicą
  Dulęby, ulicą Witosa i terenem po byłym nasypie kolei piaskowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu
  UM Katowice z wnioskiem o zakup medali pamiątkowych dla uczestników
  Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Turskich.
 13. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 14. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 15. Komunikaty i zaproszenia.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.
  Przewodniczący