34. posiedzenie – 4 Maja 2021

Na podstawie art. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr8 Osiedle Witosa zwołuję 34. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczejnr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 04 maja br. (wtorek)w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul.Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na […]

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo pieszych – rozmowy z mieszkańcami

We wtorek zgodnie podjęliśmy uchwałę , zbieżną ze stanowiskiem Mieszkańców, tzw. wysokich numerów przy ul. Obroki co do bezpieczeństwa pieszych. Szczegóły: Zlikwidować należy istniejące przejście dla pieszych przy ul. Obroki 90. Nowe przejście należy zlokalizować w sąsiedztwie XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtma Witolda Pileckiego. Nowe przejście powinno być przejściem z sygnalizacją świetlną wymuszającą tym samym […]

Czytaj dalej

33. posiedzenie – 20 kwietnia 2021

informujemy , że na podstawie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa 33. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. Sala posiedzeń zostanie przygotowana tak, by umożliwić bezpieczny […]

Czytaj dalej